POS: Multi-item campagne

  • Lay-out
  • Specificatie, cöordinatie, productie en distributie van een campagne met meerdere items.